Congres Landelijke Cliëntenraad

Congres Landelijke Cliëntenraad
NBC, Nieuwegein, 7 april 2016
 
Na een verkeerde telling, niemand was verongelijkt
Werd de publieksprijs aan de juiste winnaars uitgereikt
Ik dacht, toen ik hen vrolijk op het podium zag staan
Je vraagt je toch af of het bij dat referendum wèl goed is gegaan.