Fibre Future Festival: een evenement van de VNP

Fibre Future Festival: een evenement van de VNP
Boerderij ’t Paradijs, Barneveld, 7 juni 2023

Een paradijs, de zon scheen warm, we zaten in het gras
Te praten over het klimaat, en dat het vijf voor twaalf was.
Één gast in het bijzonder die ons aller aandacht had:
Een baby’tje in het publiek dat recht op later had.