Gak Onderzoekersdag 2015

Gak Onderzoekersdag 2015: De toekomstige arbeidsmarkt
Muntgebouw Utrecht, 7 december 2015
 
De weg naar de toekomst, hoe daar samen aan te komen?
Zonder dat onderweg een foute afslag wordt genomen?
Daar werd op deze dag zeer serieus over gesproken
Terwijl rondom het gebouw de hele straat werd opgebroken.