Kapeldag Strafrechters ‘Van echo tot reflectie”

Kapeldag Strafrechters ‘Van echo tot reflectie”
Rechtbank Amsterdam, 11 maart 2024

Een hele zaal vol rechters, een gezelschap van gewicht
Ik mocht mijn zaak bepleiten met een muzikaal gedicht.
Ik was een beetje angstig hoe hun oordeel uit zou vallen
Ze aten uit mijn hand, ik liet ze lachen met z’n allen.