Leven lang ontwikkelen in arbeidsrelaties

VOB Ledencongres “Leven lang ontwikkelen in arbeidsrelaties”
Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrecht, 7 december 2017

 
Een leven lang leren, want zo wordt een mens bekwamer
Ik ging nog meer mijn best doen na ‘t verhaal van mevrouw Hamer.
Omdat er ook emplooi moest zijn voor volk van vijftig plus
Gunde men mij vermoedelijk glunderend deze klus.