Management Conferentie VENJ 2013

Management Conferentie VENJ 2013
Den Haag, 9 december 2013

Wat bleek van deze conferentie uiteindelijk de moraal?
Dat je dorst kreeg na het horen van een goed verhaal.
Nou, zowel de dames als de mannen in de pakken
Trokken na mijn gedicht een sprintje om een potje bier te pakken.