Movimento: De toekomst van de zorg

Movimento: De toekomst van de zorg
De Baak, Landgoed De Horst, Driebergen, 9 december 2022

Het kleedje op het podium had eeuwen getrotseerd
En Nederland- Argentinië werd tijdelijk geparkeerd.
Om te praten over wonen in een laatste fase huis
Hoe wij uit gefaseerd werden bleek pas later, voor de buis.