Naar de juiste plek

Naar de juiste plek: Jongeren begeleiden naar opleiding of werk
Techniekhuys Veldhoven, 11 juni 2019

 
Een gemotiveerd gezelschap maakte zich met verve sterk
Voor jongeren, op weg naar opleiding of passend werk.
Wij hadden allemaal al een baantje, dat gold voor de hele zaal
Vooral voor mij, ik had het leukste werk van allemaal.