Philips WGP Congres

Philips WGP Congres
Evoluon, Eindhoven, 2 oktober 2012

Paul Schnabel sprak, en Arjan Erkel in de tweede ronde
En Richard Bottram was er, die het wiel had uitgevonden.
Ik bezocht zelden een congres met zulke mooie sprekers dàt
Men mij, goedbeschouwd, als uitsmijter niet nodig had.