Politie Rotterdam Regieteam

Politie Rotterdam Regieteam: Verbinding en Samenwerking
 
Mijn laatste opdracht voor de zomer, ik dacht dadelijk: wàt een bof!
Want politiehumor, leerde ik, was doorgaans best wat grof.
En dus bezorgde ik de meute lachkramp in de kaken
Met grappen die ‘k het hele jaar nergens had kunnen maken.