Rabobankbijeenkomst: De Vergrijzing is Verzilverd

Rabobankbijeenkomst: De Vergrijzing is Verzilverd
Cultureel centrum Fidei et Arti, Oudenbosch, 11 december 2013

Elf, twaalf, dertien! Een datum om bij stil te staan
En niet alleen de kerst, ook de vergrijzing kwam eraan.
’t Was duidelijk dat men vooruit wou lopen op de zaken
Dus hingen hier vast kransen, om ’t gezelliger te maken.