Randstad secretaressecongres 2009

“Beste Dominique, over het algemeen hebben de bezoekers het congres als zeer positief ervaren. Gezien de uitslagen van de evaluatieformulieren kunnen we concluderen dat jouw bijdrage goed tot zeer goed is beoordeeld!