RIO en OIO Symposium

Meester Visser Zaal, Hoge Raad
Den Haag, 4 november 2022

Mensen die met stoelen gooiden, bedreigingen en boe-geroep
De magistraat, zo bleek, had vaak een onveilig beroep.
Ik stond voor een zaal vol dapperen die de wereld nodig had
Zij liepen, moedig voorwaarts, fier rechtop hun eigen pad.