Vertrouwen in Burgers

Stadsconferentie “Vertrouwen in Burgers”
Gemeentehuis Harderwijk, 23 oktober 2012

Het gemeentehuis vol burgers, mannen, maar ook vrouwen zàt
In wie ik op het oog direct een groot vertrouwen had.
Alles werd gedaan om hier de drempels te verlagen
Een enkele burger werd er zelfs overheen gedrágen.