Werkcollege Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken

Werkcollege Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken
CAOP, Den Haag, 21 januari 2015
 
Het onderwerp waarover men vanmiddag discussieerde:
Koos je voor werk of liefde, wanneer dat interfereerde?
In het beroep dat ik heb, zijn de voordelen reeds reuze
En niemand die mij aanspreekt op mijn foute partnerkeuze.