Big improvement day 2009

Onder het dagvoorzitterschap van Harry Starren spraken tal van vooraanstaande sprekers over de rijkdommen die we hebben en de kansen die nog in het verschiet liggen. Onder hen, Robbert Dijkgraaf, Harry van Dorenmalen, Joop Drechsel, Aysel Erbudak, Carolien Gehrels, Wassila Hachchi, Frans Lavooij, Rajesh Patel, Paul Schnabel, Dick Sluimers, Anne-Marie Rakhorst, Theo Rinsema, Bas Verhart, Guy Verhofstadt, Willem Vermeend, Ben Holdring en Sir Richard Branson.

big improvement day