Janneke

Bestuurlijke Top Herziening Omgevingsrecht
29 november 2011, Den Haag

Annemarie Jorritsma in vlammend rood, Melanie Schultz in stemmig groen
Wat niet betekende dat zij beloofde iets voor de natuur te doen
Elco Brinkman pleitte voor de vleermuis, zij het met wat tegenzin
Maar hij moest wel, anders kwam ‘ie er bij Janneke nooit meer in!