Lada en Ferrari

Kenniskring aanbesteden en contracteren
Apollo Hotel Almere, 1 juli 2020

Evenwicht tussen prijs en kwaliteit, dat leek mij onbetwist
Het bleek dat men dat zowel bij Ferrari als bij Lada heel goed wist.
Meer dan aan een gemiddelde Ferrari werd gespendeerd aan mij
Maar de Lada onder de muzikanten, die kreeg men er gratis bij!