Managersdag CFD Belastingdienst

Managersdag CFD Belastingdienst
Vergadercentrum De Knoop, Utrecht, 26 maart 2014

“Vrolijke medewerkers functioneren beter!” leerden wij
Dus voor iedereen, van de directeur, een chocolade ei.
Ik keek de hele dag naar louter vrolijke gezichten
Wat zo’n eitje niet vermag, daar is niet tegenop te dichten.