Registerplein Congres

Registerplein Congres: Kwaliteit begin bij jou!
Winkel van Sinkel, Utrecht, 5 maart 2015
 
Een zaal vol kwaliteit, en ik was bijna gegeneerd
Dat ik zowat als enige niet was geregistreerd.
Huiselijk geweld, daar werd lang over doorgepraat
En dat ouderenmishandeling in de kinderschoenen staat.