Schoolpsychologendag

Schoolpsychologendag
Hotel Casa, Amsterdam, 25 maart 2022

 
Het thema was verbinding, nou, ik voelde mij verbonden.
Met de volle zaal met vrouwen voor wie wij te spelen stonden.
Een doodenkele man, maar toch, als ik het zeggen mag:
Schoolpsychologendag voelde als rokjesdag.