55 Jaar Skanfonds

55 Jaar Skanfonds
Paushuize, Utrecht, 28 september 2012

Het Paushuize was prachtig: feestelijk en toch sereen
Twee dommelende monseigneurs, zaten genoeglijk op rij één.
Toch zag ik Hunne Heiligheden erg genieten samen
Met name toen er wijn en schalen verse oesters kwamen.