Solliciteren

UWV Werkplein Twente: personeelsbijeenkomst: Presteren en Waarderen
Zenderen, 25 november 2010

Aandacht was het sleutelwoord, dan kwam de rest vanzelf
Als dat geen prachtig motto was voor het jaar 2011
Zelden wist een werkomgeving zó te inspireren
Als ik niet al zulk leuk werk had, ging ik hier solliciteren.