Taartje bij de thee

Expertmeeting effectieve interventies in de jeugdzorg
Trimbosinstituut Utrecht, 20 september 2011

Een zaal vol leuke mensen, intelligent, op hun gemak
Gaven onderbouwde feedback, en genoten van gebak.
Een matig psychiater wou géén taartje bij de thee
Maar bij de werkgroep eetstoornissen namen ze er lekker twee.