Tussen droom en daad

MKBA: Tussen Methodiek en Politiek
27 januari 2011, Circustheater Scheveningen

Planologen en economen stonden lijnrecht tegenover elkaar
Een brug van Amsterdam naar Almere? Niet iedereen had er oren naar.
Moest hier vandaag geen brug geslagen? De halve zaal maar vond van wèl
Ach, tussen droom en daad stuit men niet zelden op een zwaar rekenmodel.